Tầm quan trọng của cân bằng PH trong cơ thể

Như chúng ta biết rằng để cơ thể được khỏe mạnh thì chúng cần phải duy trì được độ PH  ( độ PH bình thường 7 đến 7,4). Nhưng do lối sống hiện đại ngày nay nhiều thức ăn chúng ta ăn hàng ngày hầu [...]